Vận chuyển hàng

Đơn đặt hàng phải được đặt trước 11:59 PM PST. Tất cả các đơn đặt hàng được xử lý trong vòng 24 - 48 giờ kể từ khi được đặt. Tất cả các đơn đặt hàng vào cuối tuần hoặc ngày lễ sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

Giao hàng MIỄN PHÍ cho tất cả các đơn đặt hàng trong Hoa Kỳ $ 100 trở lên.

Mức giá cố định là 5 đô la sẽ được áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng giao trong Hoa Kỳ dưới 100 đô la.

Chúng tôi hiện không gửi đơn đặt hàng cho P.O. Box.

Trả hàng lại: Tất cả các chi phí vận chuyển liên quan đến việc trả hàng lại sẽ KHÔNG được hoàn trả.

+ Đối với (các) sản phẩm hoàn trả chưa mở ra sử dụng và còn nguyên vẹn: Bưu kiện hàng phải còn nguyên mác và chưa bị mở ra. Nếu vì bất kỳ lý do nào đó, bạn thay đổi suy nghĩ về việc mua hàng của mình, hãy gửi cho chúng tôi bưu kiện hàng còn nguyên mác trong vòng 10 ngày kể từ ngày bạn nhận được gói hàng để được hoàn lại tiền đầy đủ. Chi phí vận chuyển ban đầu không được hoàn trả.

+ Nhận được sản phẩm không chính xác: Vui lòng KHÔNG mở hoặc sử dụng sản phẩm. Gọi cho chúng tôi theo số 714-924-2526 để được hỗ trợ.

+ Đối với sản phẩm đã mở và đã sử dụng: Do tính chất chuyên biệt của sản phẩm, chúng tôi không chấp nhận hoàn trả lại cho các mặt hàng đã mở và đã qua sử dụng.

Mất bao lâu để được hoàn lại tiền?

Vui lòng cho phép tối đa 20-30 ngày làm việc để chúng tôi hoàn tất việc hoàn trả lại tiền cho quý khách sau khi bưu kiện hàng đến kho của chúng tôi.

Gửi bưu kiện hàng trả lại tại địa chỉ:

10080 Chapman Avenue
Garden Grove, CA 92840